Play Skate Court
Grou

Bestuur 

Bestuur Play Skate Court 

1.          Andries Booi                   Voorzitter                                    

2.          Ritske van der Meer       Secretaris                                     

3.          Robert Volbeda               Penningmeester                          

4.          Theo de Vries                  Algemeen bestuurslid

5.          Geert Jan Slot                  Algemeen bestuurslid

6.          Sietske Van der Brink     Algemeen bestuurslid

7.          Arnold Jorna                    Adviseur namens de jeugd  

ps nieuwbestuur

v.l.n.r. achterste rij: Arnold Jorna, Gerard Frijling, Sietske van der Brink, Geert Jan Slot

v.l.n.r voorste rij: Andries Booi, Ritske van der Meer en Theo de Vries