Play Skate Court
Grou

Over ons

Visie

Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen, zowel lichamelijk als cognitief. De Grouster jeugd heeft zelf initiatief genomen om een multisportvoorziening te creëren. In 2018 is het “Play Skate Grou” (PSG) gerealiseerd. Dit betekent dat de jeugd vanaf nu een eigen plek heeft voor het beoefenen van eigentijdse sporten.

 Sport maakt kinderen fitter, leert ze met elkaar omgaan en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. Helaas krijgt niet ieder kind de kans om genoeg te bewegen, bijvoorbeeld door een gebrek aan ruimte en geld. Door de aanleg van dit multifunctionele court kan nu een hele brede doelgroep bewegen.

 Onze maatschappelijke relevantie is groter dan ooit. Kinderen zitten steeds meer achter een scherm, ze bewegen te weinig en spelen minder buiten. Hun wereld wordt individualistischer en overgewicht neemt toe. Door de realisatie van de Play Skate Grou heeft de jeugd  de mogelijkheid om het maximale uit zichzelf te halen.

Sport en bewegen is een universele taal voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, religie of beperking. Bewegen zorgt voor persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen en verbinding. Iets waar ieder kind recht op heeft.

Sport en spel zijn helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om te bewegen, bijvoorbeeld door een beperking, door onvoldoende financiële middelen of een gebrek aan ruimte. Juist voor deze kinderen hebben we extra aandacht. Play Skate Grou is vrij toegankelijk en biedt voor alle doelgroepen ruimte. Voor mindervaliden komen speciale aanpassing, waardoor deze doelgroep ook eenvoudig gebruik kan maken van het PSG.

Missie

Waar het oude bestuur was opgericht voor realisatie van het PSG, heeft het nieuwe bestuur een geheel andere missie. Het nieuwe bestuur zal zich met name inzetten voor het beheer en exploitatie van het Play en Skate Court Grou.

Beheer

Bij het beheer van de PSG, willen wij de organisatie van het gebruik en het gebruik geschikt houden van de accommodatie voor de (on)georganiseerde sport in goede banen leiden. Onderstaande deeltaken zijn hiervoor voorwaardelijk:

  1. Technisch beheer (onderhoud, verzekeringen, vervangen materialen, garanties, veiligheidsvoorschriften en keuringen). 
  2. Facilitair      beheer (afval, verhuur, schoonmaak, bewaking, ontvangst gebruikers) 
  3. Gebruikers beheer (communicatie, roostering, programmering, duidelijke regelgeving, stakeholders en activiteiten). 

 Exploitatie

Om Play Skate Grou in goede staat te behouden zullen er inkomsten gegenereerd moeten worden. Play Skate Court Grou heeft als doel voldoende inkomsten te genereren voor regulier onderhoud en elke 10 jaar groot onderhoud. 


Foto's